Kategorie

MISJA, WIZJA, WARTOŚCI – 5 płaszczyzn organizacji

Gdy w naszej organizacji pojawiają się problemy, na przykład duża rotacja pracowników, ich brak lojalności, problemy z zarządzaniem i odpowiedzialnością za sukces firmy, brak klientów, zbyt mała sprzedaż, chcemy temu zaradzić dokonując nagłych zmian w danej dziedzinie. Wznieść jednak organizację na wyższy poziom można tylko dokonując zmian strukturalnych. Klaudia Głowacka z INFINITY POWER INTERNATIONAL mówi o pięciu płaszczyznach organizacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*