Kategorie

Ks. Jacek Gniadek SVD: “Personalistyczne podstawy działania jednostki u Ludwiga von Misesa”

Zapraszamy na fascynujący wykład ks. Jacka Gniadka SVD. Wykład składa się z następujących części:
00:08 Ludwig von Mises o osobie ludzkiej
02:24 Realny człowiek w działaniu
00:30 Prakseologia czyli naturalny porządek
06:25 Społeczna kooperacja
12:38 Własność prywatna
16:16 Subiektywność aktów wartościowania
21:58 Społeczna harmonia
23:35 Człowiek jest podmiotem i przeżywa siebie jako podmiot
28:53 Leseferyzm
Wpłacając dowolne datki na rzecz Fundacji Wandea Instytutu Myśli Konserwatywnej – wpłata “na cele statutowe” – przyczynisz się do powstawania nowych filmów z wykładami i spotkaniami.
Wpłać na konto: 67 1090 2590 0000 0001 4125 7563
Dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*