Kategorie

Polityka Piusa XI wobec systemów totalitarnych – ks. prof. Waldemar Gliński

O mechanizmach wyzwalających totalitarne tęsknoty w społeczeństwach masowych, w trzecim odcinku historii stosunków Kościół-państwo, opowiada ks. prof. Waldemar Gliński. Powstanie kultury masowej (popkultury) umożliwiło zafunkcjonowanie totalitaryzmów (José Ortega y Gasset). Doświadczenia Piusa XI i współczesnego mu Kościoła nabierają w obecnych czasach niezwykle aktualnego wymiaru. Żyjemy bowiem u progu nowych systemów totalitarnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*