Kategorie

Problem wolności sumienia na przykładzie św. Thomasa More’a – wykład ks. prof. Waldemara Glińskiego

W drugim wykładzie ks. prof. Waldemar Gliński, mówi o czasie przełomu umysłowego i religijnego związanego z rewolucją protestancką. Porusza w nim problem wolności sumienia, także i dzisiaj bardzo ograniczanej. Bohaterem niniejszego odcinka jest św. Thomas More, zwany męczennikiem sumienia. Zapraszamy do kolejnego pasjonującego wystąpienia Księdza Profesora, który porusza kluczowe zagadnienia w historii Kościoła i stosunków państwo-Kościół obecne w każdej epoce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*