Kategorie

Stosunki państwo-Kościół. Spotkanie 1: “Kościół w początkach wolności” ks. prof. Waldemar Gliński

Ks. prof. Waldemar Gliński w cyklu wykładów porusza kluczowe zagadnienia w historii Kościoła obecne w każdej epoce. Mówi o najważniejszych wartościach, dla których Kościół został powołany – o Prawdzie i Wolności. Ksiądz Waldemar Gliński jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (1989), Akademii Teologii Katolickiej (1994) i Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi (1994). Specjalizuje się w historii Kościoła katolickiego i stosunkach wyznaniowych w Królestwie Polskim w XIX stuleciu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*